Express international, Jg. 8, Nr. 105, 18. Sept. 1970

18.09.1970:
Es erscheint der 'Express international' (Exi) Nr. 105 (vgl. 4.9.1970, 8.10.1970).
Q: Express international Nr. 105, Frankfurt 18.9.1970

Exi1970_128

Exi1970_129

Exi1970_130

Exi1970_131

Exi1970_132

Exi1970_133

Exi1970_134

Exi1970_135