Express international, Jg. 8, Nr. 104, 4. Sept. 1970

04.09.1970:
Es erscheint der 'Express international' (Exi) Nr. 104 (vgl. 21.8.1970, 18.9.1970).
Q: Express international Nr. 104, Frankfurt 4.9.1970

Exi1970_120

Exi1970_121

Exi1970_122

Exi1970_123

Exi1970_124

Exi1970_125

Exi1970_126

Exi1970_127