Express international, Jg. 8, Nr. 106, 8. Okt. 1970

08.10.1970:
Es erscheint der 'Express international' (Exi) Nr. 106 (vgl. 18.9.1970, 16.10.1970).
Q: Express international Nr. 106, Frankfurt 8.10.1970

Exi1970_136

Exi1970_137

Exi1970_138

Exi1970_139

Exi1970_140

Exi1970_141

Exi1970_142

Exi1970_143