Express international, Jg. 8, Nr. 90, 6. Feb. 1970

06.02.1970:
Es erscheint der 'Express international' (Exi) Nr. 90 (vgl. 23.1.1970, 20.2.1970).
Q: Express international Nr. 90, Frankfurt 6.2.1970

Exi1970_009

Exi1970_010

Exi1970_011

Exi1970_012

Exi1970_013

Exi1970_014

Exi1970_015

Exi1970_016