Express international, Jg. 8, Nr. 89, 23. Jan. 1970

23.01.1970:
Es erscheint der 'Express international' (Exi) Nr. 89 (vgl. 24.12.1969, 6.2.1970).
Q: Express international Nr. 89, Frankfurt 23.1.1970

Exi1970_001

Exi1970_002

Exi1970_003

Exi1970_004

Exi1970_005

Exi1970_006

Exi1970_007

Exi1970_008