Express international, Jg. 8, Nr. 91, 20. Feb. 1970

20.02.1970:
Es erscheint der 'Express international' (Exi) Nr. 91 (vgl. 6.2.1970, 6.3.1970).
Q: Express international Nr. 91, Frankfurt 20.2.1970

Exi1970_017

Exi1970_018

Exi1970_019

Exi1970_020

Exi1970_021

Exi1970_022

Exi1970_023

Exi1970_024