Express international, Jg. 7, Nr. 66, 14. Feb. 1969

14.02.1969:
Es erscheint der 'Express international' (Exi) Nr. 66 (vgl. 27.1.1969, 28.2.1969).
Q: Express international Nr. 66, Frankfurt 14.2.1969

Exi1969_009

Exi1969_010

Exi1969_011

Exi1969_012

Exi1969_013

Exi1969_014

Exi1969_015

Exi1969_016