Express international, Jg. 7, Nr. 67, 28. Feb. 1969

28.02.1969:
Es erscheint der 'Express international' (Exi) Nr. 67 (vgl. 14.2.1969, 21.3.1969).
Q: Express international Nr. 67, Frankfurt 28.2.1969

Exi1969_017

Exi1969_018

Exi1969_019

Exi1969_020

Exi1969_021

Exi1969_022

Exi1969_023

Exi1969_024