Express international, Jg. 7, Nr. 65, 27. Jan. 1969

27.01.1969:
Es erscheint der 'Express international' (Exi) Nr. 65 (vgl. 14.2.1969).
Q: Express international Nr. 65, Frankfurt 27.1.1969

Exi1969_001

Exi1969_002

Exi1969_003

Exi1969_004

Exi1969_005

Exi1969_006

Exi1969_007

Exi1969_008