Express international, Jg. 8, Nr. 103, 21. Aug. 1970

21.08.1970:
Es erscheint der 'Express international' (Exi) Nr. 103 (vgl. 24.7.1970, 4.9.1970).
Q: Express international Nr. 103, Frankfurt 21.8.1970

Exi1970_112

Exi1970_113

Exi1970_114

Exi1970_115

Exi1970_116

Exi1970_117

Exi1970_118

Exi1970_119