Express international, Jg. 7, Nr. 80, 5. Sept. 1969

05.09.1969:
Es erscheint der 'Express international' (Exi) Nr. 80 (vgl. 22.8.1969, 19.9.1969).
Q: Express international Nr. 80, Frankfurt 5.9.1969

Exi1969_122

Exi1969_123

Exi1969_128

Exi1969_129

Exi1969_130

Exi1969_131

Exi1969_132

Exi1969_133