Express international, Jg. 8, Nr. 111, 12. Dez. 1970

11.12.1970:
Es erscheint der 'Express international' (Exi) Nr. 111 (vgl. 27.11.1970, 25.12.1970).
Berichtet wird u.a. vom Lehrlingskongreß der Jusos der SPD (vgl. 28.11.1970).
Q: Express international Nr. 111, Frankfurt 11.12.1970

Exi1970_176

Exi1970_177

Exi1970_178

Exi1970_179

Exi1970_180

Exi1970_181

Exi1970_182

Exi1970_183