Express international, Jg. 8, Nr. 101, 10. Juli 1970

10.07.1970:
Es erscheint der 'Express international' (Exi) Nr. 101 (vgl. 26.6.1970, 24.7.1970).
Q: Express international Nr. 101, Frankfurt 10.7.1970

Exi1970_096

Exi1970_097

Exi1970_098

Exi1970_099

Exi1970_100

Exi1970_101

Exi1970_102

Exi1970_103