Express international, Jg. 8, Nr. 100, 26. Juni 1970

26.06.1970:
Es erscheint der 'Express international' (Exi) Nr. 100 (vgl. 12.6.1970, 10.7.1970).
Q: Express international Nr. 100, Frankfurt 26.6.1970

Exi1970_089

Exi1970_090

Exi1970_091

Exi1970_092

Exi1970_093

Exi1970_185

Exi1970_094

Exi1970_095