Express international, Jg. 8, Nr. 96, 4. Mai 1970

04.05.1970:
Es erscheint der 'Express international' (Exi) Nr. 96 (vgl. 17.4.1970, 15.5.1970).
Q: Express international Nr. 96, Frankfurt 4.5.1970

Exi1970_057

Exi1970_058

Exi1970_059

Exi1970_060

Exi1970_061

Exi1970_062

Exi1970_063

Exi1970_064