Express international, Jg. 8, Nr. 94, 3. Apr. 1970

03.04.1970:
Es erscheint der 'Express international' (Exi) Nr. 94 (vgl. 20.3.1970, 17.4.1970).
Q: Express international Nr. 94, Frankfurt 3.4.1970

Exi1970_041

Exi1970_042

Exi1970_043

Exi1970_044

Exi1970_045

Exi1970_046

Exi1970_047

Exi1970_048