Express international, Jg. 7, Nr. 78, 8. Aug. 1969

08.08.1969:
Es erscheint der 'Express international' (Exi) Nr. 78 (vgl. 25.7.1969, 22.8.1969).
Q: Express international Nr. 78, Frankfurt 8.8.1969

Exi1969_105

Exi1969_106

Exi1969_107

Exi1969_108

Exi1969_109

Exi1969_110

Exi1969_111

Exi1969_112