Express international, Jg. 7, Nr. 71, 2. Mai 1969

02.05.1969:
Es erscheint der 'Express international' (Exi) Nr. 71 (vgl. 18.4.1969, 16.5.1969).
Q: Express international Nr. 71, Frankfurt 2.5.1969

Exi1969_049

Exi1969_050

Exi1969_051

Exi1969_052

Exi1969_053

Exi1969_054

Exi1969_055

Exi1969_056