Express international, Jg. 7, Nr. 69, 4. Apr. 1969

04.04.1969:
Es erscheint der 'Express international' (Exi) Nr. 69 (vgl. 21.3.1969, 18.4.1969).
Q: Express international Nr. 69, Frankfurt 4.4.1969

Exi1969_033

Exi1969_034

Exi1969_035

Exi1969_036

Exi1969_037

Exi1969_038

Exi1969_039

Exi1969_040