Express international, Jg. 3, Nr. 25, 25. Sept. 1965

25.09.1965:
Es erscheint der 'Express international' (Exi) Nr. 25.
Quelle: Express international Nr. 25, Frankfurt 25.9.1965

Exi1965_001

Exi1965_002

Exi1965_003

Exi1965_004

Exi1965_005

Exi1965_006

Exi1965_007

Exi1965_008

Exi1965_009

Exi1965_010

Exi1965_011

Exi1965_012