Math Nat Blatt Nr. 2, 11. Jan. 1968

11.01.1968:
An der FU Berlin erscheint das 'Math Nat Blatt' Nr. 2 (vgl. 10.1.1968, 15.1.1968) zum Thema "Studienreformkommission Mathematik".
Q: Math Nat Blatt Nr. 2, O. O. (Berlin) 11.1.1968

Berlin_FU_Mat004

Berlin_FU_Mat005